Contact

Hubungi kami apabila ingin bekerja sama untuk memasang iklan atau media untuk promosi produk seperti makanan dan lain sebagaianya. Anda dapat hubungi kami di contact di bawah ini.


  • WhatsApp: 081335162392
  • Email: hairuddinshohib@gmail.com
Sekian yang dapat kami berikan semoag bermanfaat.